Zadzwoń do nas: 77 455 55 46    E-mail: parafia@ppp.opole.pl

Głośmy Dobrą Nowinę o Jezusie

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) jest ruchem w Kościele, który ma za zadanie ewangelizować wiernych i formować przyszłych ewangelizatorów tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę o Jezusie. Jest to odpowiedź na posłanie przez Jezusa uczniów, by głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu aż po krańce ziemi i do skończenia czasów.

Inicjatorami SNE są biblista i ewangelizator Jose Prado Flores oraz pastor zielonoświątkowy Wiliam Finke, którzy w Meksyku w 1980 r. przeprowadzili pierwszy kurs ewangelizacyjny. Dało to początek wielu szkołom na całym świecie.

W Polsce SNE powstało jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Nowej w zapale, w metodzie i wykorzystującej nowe środki wyrazu. W naszym kraju pierwsze szkoły powstały na początku lat 90. ubiegłego wieku.

Natomiast w naszej parafii powstanie SNE było przemyślaną i przemodloną decyzją księdza proboszcza Grzegorza Rencza. Na jego zaproszenie parafialne rekolekcje wielkopostne w 2017 r. wygłosił ks. Artur Sepioło, a w okresie wielkanocnym p. Andrzej Stugiewicz z Raciborza poprowadził cykl spotkań pt. „Źródła wiary”. Spośród uczestników tych spotkań powstała nasza parafialna SNE, która za patrona obrała św. Maksymiliana Kolbe.

Głównym zadaniem tej wspólnoty jest formowanie członków oraz innych parafian na uczniów Jezusa. Wspólnota jest otwarta na działanie Ducha Świętego. Głosi kerygmat, czyli główne prawdy chrześcijańskiej wiary tak, aby każdy mógł przeżyć swoje osobiste spotkanie z Jezusem.

Pierwszym opiekunem wspólnoty był ks. Mateusz Mytnik, obecnie jest nim ks. Tomasz Szczeciński. Spotkania odbywają się w każdą środę o 19.30 w domu katechetycznym. Raz w miesiącu w parafialnej kaplicy członkowie SNE uczestniczą w Eucharystii zakończonej adoracją i uwielbieniem Pana Jezusa. Raz w roku wyjeżdżają na 2-3 dniowe kursy ewangelizacyjne.

Wspólnota jest otwarta i z radością powita każdego nowego ewangelizatora!