Zadzwoń do nas: 77 455 55 46    E-mail: parafia@ppp.opole.pl

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielanie

Termin chrztu świętego ustalamy w kancelarii parafialnej. Zwykle jest to pierwsza niedziela miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30 (w okresie wakacyjnym o godz. 11.00), drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego (czyli w Poniedziałek Wielkanocny) oraz drugie święto Bożego Narodzenia. Istnieje również możliwość wyboru innego terminu. 

Nauki przedchrzcielne

W sobotę o godz. 19.30 w domu katechetycznym (przed niedzielą, w którą udzielany jest sakrament).

Wymagane dokumenty:

• świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
• dokumenty tożsamości rodziców
• zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
• dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
• prosimy zgłaszać dzieci w kancelarii parafialnej co najmniej 2 tygodnie przed planowanym Chrztem

Formularz do wypełnienia przed wizytą w kancelarii parafialnej:

• Informacje o dziecku do Chrztu świętego - POBIERZ

Rodzice chrzestni

Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:
• mieli ukończony 16. rok życia
• sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
• prowadzili życie zgodne z wiarą

Msze św. w intencji rocznych dzieci z danego miesiąca odprawiane są również w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12.30.

 


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany młodzieży (najczęściej VIII klasy szkoły podstawowej) po trzyletnim przygotowaniu.
Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź., czytanie prasy i książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej. 
3. Udział w spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Przygotowanie odbywa się w szkole oraz w salkach przy parafii.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

• miał ukończony 16. rok życia 
• sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie) 
• prowadził życie zgodne z wiarą 
• może być to ojciec lub matka bierzmowanego
• najlepiej jednak żeby byli to rodzice chrzestni

Informacje dla kandydatów do bierzmowania - TUTAJ

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII

Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

Mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w następujące dni:

Wszystkie niedziele
Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)
Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)
Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia)
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

Informacje dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych - TUTAJ

 


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 

W NIEDZIELE

Podczas każdej Mszy św. - godz. 7.00, 8.00, 9.30 (suma), 11.00 (dla dzieci), 12.30, 16.30, 18.30.

W DNI POWSZEDNIE

Od poniedziałku do piątku przed Mszą św. poranną od godz. 6.00, od godz. 8.30 oraz przed Mszą św. wieczorną od godz. 18.00. W soboty przed Mszą św. poranną od godz. 7.30 oraz przed Mszą św. wieczorną od godz. 17.30.
Ważne: Kapłani kończą spowiadanie 5 min. przed rozpoczęciem Eucharystii.

DODATKOWO

Pierwszy piątek miesiąca od godz. 17.30 dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Termin ślubu

Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej na minimum 3 miesiące przed planowaną datą.
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Wymagane dokumenty

• dokumenty tożsamości
• świadectwo chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia)
• świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej
• dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 3 miesiące od daty wystawienia)

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Zapraszamy na spotkanie w kancelarii parafialnej w celu omówienia szczegółów przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Poradnia rodzinna

Mieści się na parterze domu katechetycznego. Prowadzi ją mgr-lic. Róża Świerc (kontakt: 605 224 099).
Poradnia czynna jest w poniedziałki i środy od 17.00 do 19.00. 

 


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

 

Udzielanie

W każdej chwili w razie potrzeby można wezwać kapłana, by udzielił sakramentu chorych. Chorych można zgłaszać w kancelarii parafialnej lub telefonicznie (77 455 55 46)
W I sobotę każdego miesiąca odwiedzamy naszych chorych w ich domach. Prosimy wcześniej zgłosić chorego w kancelarii lub w zakrystii.

Oprócz tego w Dzień Chorego - w lutym sprawujemy Mszę św. w intencji chorych z naszej parafii i w czasie tej Mszy św. udzielamy sakramentu namaszczenia chorych.

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu. (Nie jest zarezerwowany dla umierających!) Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, świece...)
Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą. (Wychodzimy z pokoju chorego tylko na czas spowiedzi!)
W wypadku dłuższej choroby czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii. W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych i starszych w pierwszą sobotę miesiąca. Zachęcamy do częstego przyjmowania Komunii (np. w każdą niedzielę) po wcześniejszym ustaleniu ze świeckim szafarzem.

Istota Sakramentu

Nie jest to "ostatnie namaszczenie", ale sakrament uzdrowienia i umocnienia, w którym Bóg dodaje siły i łaski, aby chrześcijanin wytrwał w chorobie i jeśli to możliwe powrócił do zdrowia. Cierpienie znoszone razem z Chrystusem staje się sytuacją zbawienia.

 


SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

 

Informacje dla kandydatów do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu

Adres: ul. Drzymały 1, 45-342 Opole, skr. poczt. 246
tel. 77 442 40 01

Więcej informacji: seminarium.opole.pl

Informacje dla kandydatów

transmisja

 

transmisja

Szukaj na stronie