Zadzwoń do nas: 77 455 55 46    E-mail: parafia@ppp.opole.pl

Scholka świętych Hiacynty i Franciszka składa się z trzydziestu osób. Aktualnie jest zdominowana przez dziewczyny, ale mamy także dwóch chłopców.

Opiekę nad dziećmi sprawują dwie animatorki muzyczne: p. Aniela Jeleniewicz, która czuwa nad rozwojem muzycznym dzieci, kształci dzieci i prowadzi ćwiczenia emisyjne oraz Aleksandra Wiącek, która wspomaga scholkę przez akompaniament gitarowy.

Nasza scholka – ze względu na liczebność dzieci należałoby już ją nazywać scholą – przez śpiew wzbogaca liturgię dwa razy w miesiącu podczas Mszy świętych niedzielnych o godz. 11.00. Czasami scholka angażuje się także w modlitwę różańcową i nabożeństwa drogi krzyżowej.

Do scholi może należeć każde dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej i przedszkola. Warunek jest tylko jeden – trzeba lubić śpiewać! Próby scholi odbywają się na parterze w Domu Katechetycznym (środkowa salka po lewej stronie od wejścia) w następujące dni:

- w sobotę o godz. 10:00

- w niedziele o godz. 10:00 (śpiewamy tylko w dwa razy w miesiącu).

Wraz z dziećmi i opiekunami uczestniczymy również w spotkaniach nie związanych ściśle ze śpiewem. W ciągu roku organizowane są (szczególnie w soboty) Wspólny Mikołajowy Dzień, warsztaty, spotkania filmowe, wyjścia do kina, teatru czy też gry i zabawy.

Jako opiekun duchowy scholki bardzo dziękuję tym wszystkim dzieciom, które systematycznie uczestniczą w spotkaniach i przez śpiew sprawiają wielką radość wszystkim ludziom gromadzącym się w kościele na modlitwie. Zapraszam wszystkie dzieci do zaangażowania w nasze wspólne dzieło.

Dziękuję rodzicom za ich trud odprowadzania dzieci i zachęcanie do wytrwałości w śpiewie. Wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, ale wiemy także, że piosenki religijne, które są śpiewanymi modlitwami, pełnią bardzo ważną rolę terapeutyczną. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Bóg uzdrawia nasze serca podczas śpiewu.

Opiekun scholi ks. Tomasz Łuczkowski