Zadzwoń do nas: 77 455 55 46    E-mail: parafia@ppp.opole.pl

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu:

  • po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela,
  • uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat)
  • a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie.

 
Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji.

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda „światło-życie”, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego. W ciągu roku formacja polega na:

  • cotygodniowych spotkaniach w małej grupie,
  • wakacyjnym wyjeździe na rekolekcje.

 
Oba elementy są ważne i ze sobą ściśle powiązane.

W naszej parafii młodzi formują się:w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat).