Zadzwoń do nas: 77 455 55 46    E-mail: parafia@ppp.opole.pl

 Moralno-religijna odnowa rodziny

Rodziny Szensztackie to jedno z wielu odgałęzień Ruchu Szensztackiego, międzynarodowej wspólnoty wywodzącej się z Niemiec. Jej założycielem jest Sługa Boży ojciec Józef Kentenich (18.11.1885 r. - 15.09.1968 r.). Człowiek głębokiej wiary w Opatrzność Bożą, odznaczający się szczególnie miłością do Matki Bożej, która jest patronką całego Dzieła, jako Matka Trzykroć Przedziwna.

Członkowie Dzieła Rodzin pomagają Kościołowi w moralno-religijnej odnowie rodzin poprzez:

  • praktyczną wiarę w Opatrzność Bożą
  • maryjność
  • świętość na co dzień
  • samowychowanie
  • apostolstwo.

Diecezjalne centrum Ruchu Szensztackiego mieści się w Winowie k. Opola przy sanktuarium Coenaculum.

W naszej parafii dzieło ojca Kentenicha zapoczątkowane zostało w styczniu 1984 roku. W skład wspólnoty wchodzi 9 rodzin: 7 jako tzw. współpracownicy Ligi Rodzin, 1 jako członkowie Ligi Rodzin, 1 jako członkowie Związku Rodzin.

Koordynatorem formacji jest siostra z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. W ramach formacji odbywają się co miesiąc spotkania w parafii pod przewodnictwem siostry.

W sanktuarium Coenaculum w Winowie przeżywamy każdego 18-go dnia miesiąca Dzień Przymierza z adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą, za przygotowanie których odpowiedzialne są poszczególne grupy z terenu diecezji.

Każdego roku 1 maja odbywa się piesza pielgrzymka z katedry opolskiej do sanktuarium w Winowie, w której uczestniczą członkowie i sympatycy ruchu. W okresie Adwentu oraz Wielkiego Postu w Winowie odbywają się czuwania dla wszystkich chętnych, podobnie jak w okresie letnim rekolekcje.