Zadzwoń do nas: 77 455 55 46    E-mail: parafia@ppp.opole.pl

Liturgiczna Służba Ołtarza

Bardzo ważną wspólnotą w naszej parafii jest Liturgiczna Służba Ołtarza - zwana u nas Rycerzami Jezusa. Do wspólnoty tej należą chłopcy, którzy przyjęli ideały lektorskie i ministranckie i pragną je rozwijać oraz przeżyć wspaniałą przygodę swojej młodości służąc Panu Jezusowi, kapłanom, wiernym oraz poznając nowych przyjaciół i kolegów. Jest to wspólnota z wielowiekowymi tradycjami.

 

Ideały Liturgicznej Służby Ołtarza...

Pierwszym ideałem LSO jest miłość do Boga i Kościoła. Z tej miłości musi wypływać pragnienie bycia lektorem czy ministrantem. Oczywiście przez dorastanie w szeregach LSO miłość ta staje się bardziej dojrzała i świadoma. Dlatego Rycerze z LSO starają się dbać o rozwój własnej wiary w Boga, dobry kontakt z Nim na modlitwie, dbają o czystość serca oraz o szlachetną postawę wobec Kościoła i drugiego człowieka. Rozwój tego fundamentalnego ideału jest najważniejszy i jednocześnie najtrudniejszy. Z pomocą samego Jezusa, Św. Patronów i Kościoła, codzienne życie tym ideałem jest możliwe!

Ważnymi ideałami, które wspierają ten pierwszy najważniejszy są dla nas:

- gorliwość w służbie;
- punktualność;
- dbałość o czystość i sprzęty liturgiczne;
- gotowość uczenia się - także na własnych błędach;
- kreatywność;
- pragnienie przeżycia przygody z przyjaciółmi i kolegami;
- gotowość niesienia pomocy potrzebującym;
- szlachetne postawy wobec bliźnich - wszędzie gdzie jesteśmy, nie tylko w kościele;
- radość z bycia lektorem, ministrantem czy kandydatem - Rycerzem Jezusa;
- poznawanie piękna świata na pielgrzymkach i wycieczkach;
- rozwijanie się przez sport i szlachetne współzawodnictwo.

Jeżeli takie postawy są Ci bliskie,
albo chciałbyś je w sobie odnaleźć i rozwinąć
ZOSTAŃ RYCERZEM JEZUSA!

Pierwszym duszpasterzem LSO w parafii jest ks. Proboszcz Grzegorz Rencz. W naszej wspólnocie parafialnej w imieniu Ks. Proboszcza zadanie to pełni wikariusz ks. Paweł Kuchta. Jego zadaniem jest opieka duszpasterska nad LSO, formowanie religijne i liturgiczne oraz strzeżenie ideałów.