Zadzwoń do nas: 77 455 55 46    E-mail: parafia@ppp.opole.pl

W Niedzielę 24 września 2006 roku w naszej wspólnocie parafialnej dzielił sie świadectwem swojego poslugiwania w Boliwi oraz sprawował Najświętsza Eucharystię Biskup Antoni Reimann OFM wraz z bratem Tarsycjuszem. Ojciec Antoni w dniu 31 października 2001 r. został mianowany przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Jana Pawła II, biskupem Wikariatu Apostolskiego Nuflo de Chavez w departamencie Santa Cruz de la Sierra. Święcenia biskupie odbyły się 1 grudnia 2001 r. w katedrze Wikariatu Apostolskiego w Concepcion.

 
 
Ojciec Bonifacy urodził się 14 maja 1952 roku w Opolu. Młodość wraz z trójką rodzeństwa (2 siostry i brat) spędził w Kadłubie Turawskim. W 1972 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi. Po odbyciu rocznego nowicjatu w Borkach Wielkich 2 września 1973 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Kłodzku. W Kłodzku 2 lutego 1978 roku złożył uroczystą profesję zakonną, a 2 lutego 1979 roku z rąk J. E. ks. arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Henryka kardynała Gulbinowicza przyjął święcenia kapłańskie.

Po święceniach został skierowany do pracy w parafii św. Antoniego we Wrocławiu-Karłowicach. Do 1983 roku pełnił tam posługę wikarego i katechety. W 1983 roku wyjechał na misje do Boliwii, gdzie pracował w Wikariacie Apostolskim Nuflo de Chavez, był definitorem wiceprowincji misyjnej św. Antoniego w Boliwii oraz gwardianem domu formacyjnego w Cochabambie. Od 1999 roku był gwardianem domu nowicjackiego w Sucre i proboszczem parafii p.w. św. Anny.

Wikariat Apostolski Nufro de Chavez powołał do istnienia papież Pius XII 13 grudnia 1951 roku. W roku jego pięćdziesiątych urodzin O. Bonifacy Antoni Reimann jest jego trzecim biskupem.

Na drogę w biskupiej posługi życzymy naszemu Współbratu Bożego błogosławieństwa i wielu łask. Polecamy Go wstawiennictwu świętych Apostołów i św. Ojca naszego Franciszka oraz naszej szczególnej pamięci modlitewnej.